ראשי צור קשר אודות דרושים סטודנטים כניסת שבת
מוסד לימודי
פקולטה
מקצוע
קורס
שם המרצה
שנה לועזית
מכון לב (538)
אוניברסיטת... (470)
מרכז... (171)
המכללה... (124)
המרכז לעיצוב... (124)
הנדסה (818)
מדעי היהדות (343)
מדעים מדויקים (132)
מדעי החיים (67)
מדעים מדוייקים (22)
אלקטרו-אופטיקה (537)
לימודי ארץ ישראל... (301)
בניין (136)
הנדסה (132)
הנדסת בניין (124)
חישוב סטטי... (87)
סטטיסטיקה... (60)
המדינה שבדרך (59)
אינפי 1 (52)
פונקציות מרוכבות (47)
ד"ר יעקב איטין (123)
ד"ר חיים ברנר (67)
ניר שרעבי (65)
ד"ר אלי בגנו (64)
ד"ר אלכסנדר קליין (60)
2011 (518)
2010 (461)
2009 (366)
2013 (245)
2017 (32)
פתרון שאלה 1 מה''ט קיץ 2009
חישוב סטטי וחוזק חומרים > המרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאל בשומרון > 24.05.2011
מדעי ההתנהגות - הסיכומים הטובים
מדעי ההתנהגות > האוניברסיטה העברית > 19.12.2010
פתרון לשאלה 5 מה''ט קיץ 2004
חישוב סטטי וחוזק חומרים > המרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאל בשומרון > 30.05.2011
פתרון לשאלה 1 מה''ט קיץ 2004
חישוב סטטי וחוזק חומרים > המרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאל בשומרון > 30.05.2011
תרגילי סיכום 29.05.11
קונסטרוקציות בטון > המרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאל בשומרון > 29.05.2011
10.11.2017  13:07
בטון > רופין > תקרת צלעות תרשים זרימה
10.11.2017  13:05
קונסטרוקציות בטון > רופין > חדירה תרשים זרימה
02.10.2017  12:54
חישוב סטטי וחוזק חומרים > המרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאל בשומרון > אביב 2017 שאלה 1
02.10.2017  12:54
חישוב סטטי וחוזק חומרים > המרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאל בשומרון > אביב 2017 שאלה 2
02.10.2017  12:54
חישוב סטטי וחוזק חומרים > המרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאל בשומרון > אביב 2017 שאלה 3
פתרון לשאלה 2 מה''ט אביב 2011   (23628)
חישוב סטטי וחוזק חומרים > המרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאל בשומרון > 01.06.2011
דף נוסחאות   (16293)
חישוב סטטי וחוזק חומרים > המרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאל בשומרון > 28.03.2011
מהלך מומנטים בקורות   (14273)
חישוב סטטי וחוזק חומרים > המרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאל בשומרון > 05.04.2011
מה''ט אביב 2009 שאלות 1,2   (11323)
חישוב סטטי וחוזק חומרים > המרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאל בשומרון > 22.05.2011
מסבחים   (9995)
חישוב סטטי וחוזק חומרים > המרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאל בשומרון > 28.03.2011